Máy thổi khí Tsurumi TSR2-65
Lưu lượng: từ 0.86 m3/min đến 26 m3/min.
Cung cấp khí cho vi sinh tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.