– Model: TSR2-50
– Lưu lượng: từ 0.86 m3/min đến 26 m3/min.
– Cột áp: 1-6 m
– Motor đi kèm từ 1Hp (0.75kW) đến 60Hp (45kW).