Máy thổi khí Tsurumi TSR2-125
Model: TSR2-125
Lưu lượng: từ 0.86 m3/min đến 26 m3/min.