Máy thổi khí Tsurumi TSR2-100
Model: TSR2-100
Lưu lượng: từ 0.86 m3/min đến 26 m3/min.