Máy sục khí chìm Tsurumi 22-BER5
Công suất: 2.2kW/380V
 Lưu lượng: 90 m3/h