Máy sục khí chìm Tsurumi 15-BER3
Công suất: 1.5kW
Lưu lượng: 40 m3/h