Bơm tõm thả chìm Tsurumi LB800
Công suất: 0.75Kw
Lưu lượng: 0.31 m3/phút

Danh mục: Bơm Tsurumi Chi tiết
Bơm tõm thả chìm Tsurumi LB480
Danh mục: Bơm Tsurumi Chi tiết
Bơm tõm thả chìm Tsurumi HS2.75S
Công suất: 0.75 KW/1HP
Lưu lượng: 18 m3/h
Bảo hành: 12 tháng
Danh mục: Bơm Tsurumi Chi tiết
Bơm tõm thả chìm Tsurumi HSZ2.75S
Danh mục: Bơm Tsurumi Chi tiết
Bơm tõm thả chìm Tsurumi HS2.4S
Công suất: 0.4 KW
Lưu lượng: 12 m3/h
Bảo hành: 12 tháng
Danh mục: Bơm Tsurumi Chi tiết
Bơm tõm thả chìm Tsurumi HSZ2.4S
Công suất: 0.4 KW
Lưu lượng: 12 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Danh mục: Bơm tõm Chi tiết