Bơm nước thải đặt cạn Ebara DWO 200
 Công suất : từ 1.1kW đến 3kW
Tốc độ: 2900 vòng/phút
Bơm nước thải đặt cạn Ebara DWO
Công suất : từ 1.1kW đến 3kW
Tốc độ: 2900 vòng/phút