Máy bơm chìm nước thải Ebara DVS
Bơm nước thải Ebara DVS ứng dụng trong:

Lý tưởng cho waterapplications chất thải có chứa chất rắn mềm hoặc sợi
Thoát nước thải công nghiệp
Nước thải Bể phốt
Thoát nước khác
may-bom-nuoc-thai-ebara-DVS_ebara